2013 Tet Festival by Vietnamese Scout Units of Washington D.C. Metropolitan


Liên Đoàn Trưng Vương – Tết Sắp Đến Rồi

http://youtu.be/eagyUV3ca_Q

Liên Đoản Hồng Bàng – Ly Rượu Mừng (02/16/13)

http://youtu.be/_kOtXNV_BIw

Skit “Đón Xuân” by Liên Đoàn Gia Định (02/16/13)

http://youtu.be/C6MvjqrobGQ

Group singing “Bên Em Đang Có Ta” by Liên Đoàn Văn Lang (02/16/13)

http://youtu.be/wxlUo0mDFN8

Traditional Conical Hat Dance: “Khúc Ca Nhạc Mừng Xuân” (02/16/13)

http://youtu.be/JhYJW32ZyoQ

Traditional Dance “Xuân Đã Đến Bên Em” by Liên Đoàn Phú Xuân (02/16/13)

http://youtu.be/iFlG4Ge-kOI

Traditional Fan Dance “Mùa Xuân Ơi!” by Liên Đoàn Hoà Bình & Crew 212 (02/16/13)

http://youtu.be/hNRPPNIWprw

Skit “Phong Tục Ngày Tết” by Liên Đoàn Potomac (02/16/13)

http://youtu.be/VvlWuEVjxAs

Group singing “Lý Ngựa Ô” and performing Gangnam Style by Liên Đoàn Hồng Bàng (02/16/13)

http://youtu.be/cMY6YmxfmZ0

Traditional Fan Dance “Dựng Một Mùa Hoa” by Liên Đoàn Phong Châu (02/16/13)

http://youtu.be/KGlQ1YW3Vg0

Skit “Bamboo Knots” by Liên Đoàn Hùng Vương (02/16/13)

http://youtu.be/77JgA0I7BQc

Break Dance “Silhouette Mirror Dance” by Liên Đoàn Khởi Hành (02/16/13)

http://youtu.be/rNwORupd-oELeave a Reply

Previous post Pho Junkies
Next post 2013 Tet Festival by Vietnamese Literary and Artistic Club (VLAC) of the Washington D.C. Metropolitan
Close