• Wed. Dec 7th, 2022

VietDC.net

Information about Vietnamese in Washington DC area, events and news,

2013 Tet Festival by Vietnamese Scout Units of Washington D.C. Metropolitan

ByadminDC

Feb 20, 2013


Liên Đoàn Trưng Vương – Tết Sắp Đến Rồi

http://youtu.be/eagyUV3ca_Q

Liên Đoản Hồng Bàng – Ly Rượu Mừng (02/16/13)

http://youtu.be/_kOtXNV_BIw

Skit “Đón Xuân” by Liên Đoàn Gia Định (02/16/13)

http://youtu.be/C6MvjqrobGQ

Group singing “Bên Em Đang Có Ta” by Liên Đoàn Văn Lang (02/16/13)

http://youtu.be/wxlUo0mDFN8

Traditional Conical Hat Dance: “Khúc Ca Nhạc Mừng Xuân” (02/16/13)

http://youtu.be/JhYJW32ZyoQ

Traditional Dance “Xuân Đã Đến Bên Em” by Liên Đoàn Phú Xuân (02/16/13)

http://youtu.be/iFlG4Ge-kOI

Traditional Fan Dance “Mùa Xuân Ơi!” by Liên Đoàn Hoà Bình & Crew 212 (02/16/13)

http://youtu.be/hNRPPNIWprw

Skit “Phong Tục Ngày Tết” by Liên Đoàn Potomac (02/16/13)

http://youtu.be/VvlWuEVjxAs

Group singing “Lý Ngựa Ô” and performing Gangnam Style by Liên Đoàn Hồng Bàng (02/16/13)

http://youtu.be/cMY6YmxfmZ0

Traditional Fan Dance “Dựng Một Mùa Hoa” by Liên Đoàn Phong Châu (02/16/13)

http://youtu.be/KGlQ1YW3Vg0

Skit “Bamboo Knots” by Liên Đoàn Hùng Vương (02/16/13)

http://youtu.be/77JgA0I7BQc

Break Dance “Silhouette Mirror Dance” by Liên Đoàn Khởi Hành (02/16/13)

http://youtu.be/rNwORupd-oELeave a Reply