Vietnamese Poet Du Tu Le exhibited at VN DC Radio


You are invited to view Nhat Hung’s photo album: BUỔI TRIỂN LÃM TRANH CỦA DU TỬ LÊ

BUỔI TRIỂN LÃM TRANH CỦA DU TỬ LÊ
Mar 30, 2013
by Nhat Hung
View Album
https://plus.google.com/photos/116461023842605882639/albums/5861600958104685953?banner=pwa

Play slideshow
Message from Nhat Hung:
BUỔI TRIỂN LÃM TRANH CỦA DU TỬ LÊ TẠI STUDIO CỦA ĐÀI PHÁT THANH NVR , EDEN VIRGINIA DO BÀ TỔNG GIÁM ĐỐC LƯU LỆ NGỌC TỔ CHỨC CHIỀU NGÀY 30/3/2013. HÌNH ẢNH DO MASTER TRẦN ĐỊNH và NHẤT HÙNG THỰC HIỆN
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=116461023842605882639&target=ALBUM&id=5861600958104685953&authkey=Gv1sRgCNLB1PWa0MrwSA&feat=emailLeave a Reply

Previous post Statement by Secretary Chuck Hagel on Vietnam Veterans Day
Next post Fifth Reunion of High Schools From Quang Ngai City
Close