• Mon. Dec 5th, 2022

VietDC.net

Information about Vietnamese in Washington DC area, events and news,

Fifth Reunion of High Schools From Quang Ngai City

ByadminDC

Apr 3, 2013


Courtesy of MASTER TRẦN ĐỊNH, Hội Phó Hội NA VN Vùng Thủ đô HTĐ – NHẤT HÙNG, Chủ nhiệm CLB Thơ Ảnh HTĐ, LÝ TRƯƠNG, Tổng Giám Đốc Công Ty ABM

HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P02
HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P02

HNLTTrungHocQuangNgaiKy5P03

You are invited to view NHẤT HÙNG’s photo album: HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC QUẢNG NGÃI KỲ 5< 31/3/2013>

HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P03
HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P03

HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC QUẢNG NGÃI KỲ 5< 31/3/2013>
Mar 31, 2013
by NHẤT HÙNG
View Album

https://plus.google.com/photos/108079899119588663118/albums/5862085064514947777

HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P05
HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P05

Play slideshow
Message from NHẤT HÙNG:
MỘT VÀI HÌNH ẢNH “HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC QUẢNG NGÃI KỲ 5” TỔ CHỨC TẠI NHÀ HÀNG HARVEST MOON VIRGINIA ngày 31 tháng 3 năm 2013. HÌNH ẢNH DO NHÓM NHIẾP ẢNH HỘI NHIẾP ẢNH VIỆT NAM VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN
( MASTER TRẦN ĐỊNH, Hội Phó Hội NA VN Vùng Thủ đô HTĐ – NHẤT HÙNG, Chủ nhiệm CLB Thơ Ảnh HTĐ, LÝ TRƯƠNG, Tổng Giám Đốc Công Ty ABM)

HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P08
HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P08

If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=108079899119588663118&target=ALBUM&id=5862085064514947777&authkey=Gv1sRgCKHkwfbzz4K-xgE&feat=email

HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P09
HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P09

=======================
Courtesy of Phuc Nguyen from Vietnamese Public TVLeave a Reply