Fifth Reunion of High Schools From Quang Ngai City


Courtesy of MASTER TRẦN ĐỊNH, Hội Phó Hội NA VN Vùng Thủ đô HTĐ – NHẤT HÙNG, Chủ nhiệm CLB Thơ Ảnh HTĐ, LÝ TRƯƠNG, Tổng Giám Đốc Công Ty ABM

HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P02
HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P02

HNLTTrungHocQuangNgaiKy5P03

You are invited to view NHẤT HÙNG’s photo album: HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC QUẢNG NGÃI KỲ 5< 31/3/2013>

HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P03
HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P03

HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC QUẢNG NGÃI KỲ 5< 31/3/2013>
Mar 31, 2013
by NHẤT HÙNG
View Album

https://plus.google.com/photos/108079899119588663118/albums/5862085064514947777

HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P05
HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P05

Play slideshow
Message from NHẤT HÙNG:
MỘT VÀI HÌNH ẢNH “HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC QUẢNG NGÃI KỲ 5” TỔ CHỨC TẠI NHÀ HÀNG HARVEST MOON VIRGINIA ngày 31 tháng 3 năm 2013. HÌNH ẢNH DO NHÓM NHIẾP ẢNH HỘI NHIẾP ẢNH VIỆT NAM VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN
( MASTER TRẦN ĐỊNH, Hội Phó Hội NA VN Vùng Thủ đô HTĐ – NHẤT HÙNG, Chủ nhiệm CLB Thơ Ảnh HTĐ, LÝ TRƯƠNG, Tổng Giám Đốc Công Ty ABM)

HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P08
HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P08

If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=108079899119588663118&target=ALBUM&id=5862085064514947777&authkey=Gv1sRgCKHkwfbzz4K-xgE&feat=email

HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P09
HNLT Trung Hoc Quang Ngai Ky 5 P09

=======================
Courtesy of Phuc Nguyen from Vietnamese Public TVLeave a Reply

Previous post Vietnamese Poet Du Tu Le exhibited at VN DC Radio
Next post Ket Doan Scholarship
Close