• Mon. Oct 3rd, 2022

VietDC.net

Information about Vietnamese in Washington DC area, events and news,

THAI NEW YEAR 2013 @ Wat Thai Washington, D.C.

ByadminDC

Apr 16, 2013


You are invited to view Nhat Hung’s photo album: LỄ TẾT THÁI < TẠI CHÙA THÁI WASHINGTON DC , US>

View Album
https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/LETETTHAITAICHUATHAIWASHINGTONDCUS#
Play slideshow
Message from Nhat Hung:
LỄ TẾT THÁI TẠI CHÙA THÁI, VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN . HÌNH ẢNH DO NHẤT HÙNG, CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=5731793568962540945&authkey=Gv1sRgCNLg4arcqqTj1wE&feat=emailLeave a Reply