• Mon. Oct 3rd, 2022

VietDC.net

Information about Vietnamese in Washington DC area, events and news,

Vietnamese & Vietnam Veterans Association at 2013 National Memorial Day Parade

ByadminDC

May 28, 2013


Updated: Tuesday, May 28, 2013 @ 8:05 AM EST

You are invited to view Nhat Hung’s photo album: THE NATIONAL MEMORIAL DAY PARADE 2013

THE NATIONAL MEMORIAL DAY PARADE 2013
May 27, 2013
by Nhat Hung
View Album
[link=https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5882880954563802785?banner=pwa]https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5882880954563802785?banner=pwa[/link]
Play slideshow
Message from Nhat Hung:

MỘT VÀI HÌNH ẢNH LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH, CỘNG ĐỒNG VN VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN VÀ VÙNG PHỤ CẬN THAM GIA DIỄN HÀNH “THE NATIONAL DAY” NGÀY 27 THÁNG 05 NĂM 2013 TẠI THỦ ĐÔ HTĐ. HÌNH ẢNH DO NHẤT HÙNG < HỘI VIÊN VNPS, CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN>

If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=5882880954563802785&authkey=Gv1sRgCL6D8Y3uqtaWcQ&feat=email

===========================================================================Leave a Reply