• Mon. Dec 5th, 2022

VietDC.net

Information about Vietnamese in Washington DC area, events and news,

Subcommittee Hearing: U.S. Relations with Vietnam

ByadminDC

Jun 6, 2013


Updated: Thursday, June 5 @ 1:25AM EST

SOURCE: Subcommittee on Asia and the Pacific of The House Committee on Foreign Affairs

Visit the hearing page: http://foreignaffairs.house.gov/hearing/subcommittee-hearing-us-relations-vietnam

Subcommittee on Asia and the Pacific | 2172 House Rayburn Office Building Washington, DC 20515 | Jun 5, 2013 2:00pm

http://youtu.be/6k16E5_9VKg

Rep. Steve Chabot (R-OH), Chairman of the Subcommittee on Asia and the Pacific, delivers an opening statement at a hearing on U.S. relations with Vietnam.

http://youtu.be/g1l1XlvxdPA

Rep. Steve Chabot (R-OH), Chairman of the Subcommittee on Asia and the Pacific, questions the witnesses at a hearing on U.S. relations with Vietnam.

http://youtu.be/pBMdKi7YAE8

=================================================
Updated: Wednesday, June 5 @ 10:36PM EST

Dân Biểu Chris Smith & Dân Biểu Ed Royce quan tâm trường hợp Phương Uyên và Nguyên Kha đang bị giam cầm bởi CSVN

http://youtu.be/6toIpqYbJ1w

Courtesy of SBTN-DCLeave a Reply