• Mon. Oct 3rd, 2022

VietDC.net

Information about Vietnamese in Washington DC area, events and news,

President Obama: Call on Hanoi to release its political prisoners

ByadminDC

Jul 19, 2013


President of Vietnam To Meet President Obama on July 25
Tell President Obama To Take Action for Human Rights in Vietnam

Please sign below to urge President Obama to take a stand against the human rights abuses taking place in Vietnam when he meets with the President of Social Republic of Vietnam on July 25, 2013. Remind President Obama to advocate for the release of Vietnam’s many prisoners of conscience.

Chúng ta cần mạnh mẽ kêu gọi Tổng Thống Obama hãy cùng đứng với đại khối dân tộc Việt Nam, và yêu cầu ông Trương Tấn Sang tôn trọng tiếng nói của người dân. Một quan hệ Mỹ-Việt bền vững lâu dài cần đặt nền tảng trên sự hiện hữu của công bằng xã hội, nhân quyền, và phát triển kinh tế quân bình tại Việt Nam.

Take action TODAY! Thank you in advance for your support!

http://www.capwiz.com/democracyforvietnam/issues/alert/?alertid=62773256Leave a Reply