Vietnamese Refugees for the Philippines Donated To Help Victims of Typhoon Haiyan in Philippines at US Philippines SocietyYou are invited to view Nhat Hung’s photo album: ALBUMS NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN KHÔNG QUÊN ƠN NGƯỜI DÂN PHILIPPINES (VN4P) TRAO TIỀN LẦN 2…

VR4PNhatHungDC011014

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=5967474768790015521&authkey=Gv1sRgCLCnhPnF0sfIvwE&feat=email

ALBUMS NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN KHÔNG QUÊN ƠN NGƯỜI DÂN PHILIPPINES (VN4P) TRAO TIỀN LẦN 2…
Jan 7, 2014
by Nhat Hung
View Album
https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5967474768790015521?banner=pwa
Play slideshow
Message from Nhat Hung:
HÌNH ẢNH “NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CÔNG SẢN KHÔNG QUÊN ƠN NGƯỜI DÂN PHILIPPINES” (VN4P), CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG HOA THỊNH ĐỐN, TRAO SỐ TIỀN CỨU TRỢ ĐỢT HAI, CỦA NGƯỜI VIỆT CĐVNHTĐ ĐÓNG GÓP CHO QUỸ VN4P, CƯÚ TRƠ NẠN NHÂN BÃO LỤT HAYEN, VÀ ĐÃ ĐƯỢC ÔNG ĐOÀN HỮU ĐỊNH, CHỦ TỊCH CĐ VNHTĐ VÀ BÀ BẠCH MAI, TỔNG THƯ KÝ CĐHTĐ KIÊM CHỦ TỊCH QUỸ VN4P TRAO TẬN TAY CHO ĐẠI DIỆN U.S PHILIPPINES SOCIETY LÚC 2:00 GIỜ CHIỀU THỨ SÁU NGÀY 10/10/2013 TẠI WASHINGTON DC. ALBUM DO NHẤT HÙNG, HỘI TRƯỞNG HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=5967474768790015521&authkey=Gv1sRgCLCnhPnF0sfIvwE&feat=email
To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.

Courtesy of Mr. Phuc Nguyen – Vietnamese Public Television
VR4P101014DCp04

VR4P101014DCp03

VR4P101014DCp02

VR4P101014DCp01Leave a Reply

Previous post Help Frank Huynh to Compete in DC Fashion Week!
Next post Vietnamese-Amerian School Kid Folds A Thousand Paper Cranes To Raise Funds For Children Affected By Haiyan
Close