• Mon. Dec 5th, 2022

VietDC.net

Information about Vietnamese in Washington DC area, events and news,

Video Clips of Protest by Vietnamese Against Environmental Disaster in Vietnam at US Capitol Hill and Embassy of Vietnam

ByadminDC

May 16, 2016

SOURCE: Vietnamese Public TVSOURCE: VietHDTV.com


Singer (ca sĩ) Anh Chi from Paris sings “Trái tim tự do” by Phan Văn Hưng


Người dân Việt Nam xuống đường biểu tình vụ cá chết tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn


Biểu tình cá chết chống Formosa trước tòa Đại Sứ Việt Cộng


Sức Mạnh Của Biểu Tình Tọa Kháng cá chết trước tòa Đại Sứ Việt Cộng


Vietnamese protest over fish death against Formosa in VietnamBiểu tình đồng hành hỗ trợ đồng bào trong nước trước Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ


Biểu tình cá chết chống Formosa trước Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ do một nhóm trẻ thực hiện

Leave a Reply