• Mon. Dec 5th, 2022

VietDC.net

Information about Vietnamese in Washington DC area, events and news,

Innovative Solar Partnership at George Washington University Provides Clean Energy Benefits to Washington, D.C. Residents and Nonprofits

ByadminDC

Aug 4, 2020


SOURCE: New Columbia Solar


Quan hệ đối tác năng lượng mặt trời đổi mới mang lại lợi ích năng lượng sạch cho cư dân Washington, D.C. và các tổ chức phi lợi nhuận

Ngày 3 tháng 8 năm 2020

WASHINGTON – Một dự án năng lượng mặt trời mới tại Đại học George Washington (GW) sẽ tăng điện mặt trời ở Washington, D.C. và cung cấp hỗ trợ tài chính cho cư dân có thu nhập thấp đến trung bình trên toàn thủ đô Hoa Kỳ. Trường đại học cung cấp không gian trên sân thượng trên năm tòa nhà trong khuôn viên cho các tấm pin quang điện mặt trời, trong khi New Columbia Solar (NCS) là một công ty năng lượng mặt trời có trụ sở tại D.C.làm chủ hệ thống bảng năng lượng mặt trời. Bộ Năng lượng và Môi trường D.C. (D.C. Department of Energy and Environment – DOEE) đã cung cấp tài trợ cho dự án thông qua khoản năng lượng mặt trời của họ cho tất cả các sáng kiến ​​và mở rộng.

C”húng tôi rất vui mừng khi có thể cung cấp các lợi ích tài chính được tạo ra trực tiếp từ hệ thống năng lượng mặt trời cho những cư dân của thành phố chúng tôi đang cần nhất cũng như cho các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ những cư dân đó,” ông Michael Michaelly nói ( – CEO và đồng sáng lập của NCS). “Chương trình năng lượng mặt trời cho tất cả các chương trình đặc biệt ảnh hưởng trong thời gian này vì nhiều gia đình trên khắp thành phố của chúng ta đang bị tổn thương do dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra. Chúng tôi tin rằng những sáng kiến ​​như thế này có thể đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của chúng tôi.”

Ngoài các lợi ích tài chính, các tấm pin mặt trời mới được lắp đặt sẽ cung cấp nhiều lợi ích môi trường. Đáng kể nhất là khoảng 450 tấn carbon dioxide tương đương (MTCDE) được tạo ra bởi sản xuất điện truyền thống sẽ không còn được thải vào khí quyển. Điều này gần tương đương với việc loại bỏ 100 chiếc ô tô khỏi đường mỗi năm các tấm pin hoạt động.

Dự án được phát triển bởi Community Renewable Energy, một nhà phát triển năng lượng mặt trời giúp cư dân có thu nhập thấp và các tổ chức phi lợi nhuận tiếp cận năng lượng mặt trời và Root + Branch, một tổ chức tập trung vào năng lượng tái tạo và phát triển cộng đồng.

NCS thông qua một công ty liên kết LLC với Root + Branch được gọi là Vùng lân cận năng lượng mặt trời (Neighborhood Solar Equity – NSE), sẽ giải ngân các lợi ích tài chính từ dự án để cung cấp hỗ trợ tài chính cho cư dân có thu nhập thấp đến trung bình và các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn Quận. Hệ thống, được thiết kế để có công suất 497 kWAC (579 kWDC), ước tính mang lại hơn 100.000 đô la mỗi năm trong mười lăm năm tiết kiệm năng lượng sạch cho cư dân D.C. và các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện phục vụ những cư dân đó.

“Năng lượng tái tạo cộng đồng của cộng đồng và nhóm của chúng tôi đã đặt ra để phát triển một mô hình năng lượng tái tạo nhằm tối đa hóa lợi ích mà năng lượng mặt trời có thể cung cấp cho cộng đồng của chúng tri,” ông Laura Laura Recchie, chủ tịch của Root + Branch, cho biết. Chúng tôi đặc biệt hào hứng với sự hợp tác này vì cách đổi mới mà nó chia sẻ lợi ích của năng lượng mặt trời ngoài năng lượng mà nó tạo ra.

Tommy Wells, một giám đốc của DOEE cho biết, tại một thành phố được xây dựng chủ yếu, chúng tôi có rất ít cơ hội để tạo ra năng lượng xanh. Cấm GW đang chứng tỏ là một nhà lãnh đạo cho thấy những gì có thể.

Thông tin chi tiết về dự án có thể được tìm thấy ở đây.


Innovative Solar Partnership Provides Clean Energy Benefits to Washington, D.C. Residents and Nonprofits

August 3, 2020

WASHINGTON — A new solar project at George Washington University (GW) will increase solar electricity in Washington, D.C. and provide financial assistance to low-to-moderate-income residents across the District. The university provided rooftop space on five campus buildings for solar photovoltaic panels, while New Columbia Solar (NCS), a D.C.-based solar energy company, owns the solar panel system. The D.C. Department of Energy and Environment (DOEE) provided project funding through their “Solar for All” Innovation and Expansion grant.

“We are extremely excited to be able to provide financial benefits generated directly from the solar system to the residents of our city who are most in need, as well as to nonprofits that support those residents,” Michael Healy, CEO and Co-Founder of NCS, said. “The District’s Solar for All program is especially impactful during this time as many families across our city are hurting from the ongoing COVID-19 epidemic. We believe initiatives like this can play an important role in our recovery.”

In addition to the financial benefits, the newly installed solar panels will provide numerous environmental benefits. Most significantly, approximately 450 metric tons of carbon dioxide equivalent (MTCDE) created by traditional electricity generation will no longer be emitted into the atmosphere. This is roughly equivalent to removing 100 cars from the road each year the panels operate.

The project was developed by Community Renewable Energy, a solar developer helping low-income residents and nonprofits access solar, and Root + Branch, an organization focused on renewable energy and community development.

NCS, by way of an affiliate LLC with Root + Branch called Neighborhood Solar Equity (NSE), will disburse the financial benefits from the project to provide financial assistance to low-to-moderate-income residents and nonprofits across the District. The system, designed to have a capacity of 497 kWAC (579 kWDC), is estimated to bring over $100,000 per year for fifteen years in clean energy savings to income eligible D.C. residents and nonprofits that serve those residents.

“Community Renewable Energy and our team set out to develop a model for renewable energy that maximizes the benefits solar electricity can provide to our community,” Laura Recchie, president of Root + Branch, said. “We are particularly excited about this collaboration because of the innovative way it shares the benefits of solar energy beyond the electricity it generates.”

“In a city that is mostly built out, we have few opportunities for generating green energy”, said DOEE Director Tommy Wells. “GW is proving to be a leader showing what is possible.”

Further details on the project can be found here.

###

GW Solar Project Frequently Asked Questions

PROJECT PARTNERS

The George Washington University (GW), the host for the solar panels, is a private research institution located in the heart of the nation’s capital. The university envisions a world with healthy and thriving resource systems for all.

The District’s Department of Energy and Environment’s (DOEE) “Solar for All” Innovation and Expansion Grant provided funding for the project. DOEE is the leading authority on energy and environmental issues affecting the District of Columbia. Using a combination of regulations, outreach, education, and incentives, the agency administers programs and services to fulfill its mission.

New Columbia Solar (NCS), a D.C.-based solar energy company, owns the solar panel system on GW’s rooftops through its legal entity Neighborhood Solar Equity (NSE). NCS will operate the system for 20 years. The project was developed by Community Renewable Energy, a solar developer helping low-income residents and nonprofits access solar, and Root + Branch, an organization focused on renewable energy and community development. NCS, in partnership with Root + Branch, will disburse the financial benefits from the project to provide financial assistance to low-to-moderate-income residents and local nonprofits across the District.

PROJECT BACKGROUND

Why did GW agree to host a rooftop solar electricity project?
What is the DOEE Solar For All Grant?

PROJECT DETAILS

Where are the solar panels located on GW’s campus? Can the public tour any of the solar panels?
Can the public monitor how much electricity is generated by the solar electricity system?
What is the size of the solar electricity system?

PROJECT IMPACT

What are the benefits of the solar electricity project?
How much of GW’s electricity demand is offset by the energy generated from the solar electricity system?
What is the greenhouse gas emissions reduction resulting from this clean and renewable energy project?

GW COMMITMENT

What is GW’s sustainability strategy and why is sustainability important to GW?
How does this project align with GW’s commitment to sustainability and what additional sustainability projects have been implemented by GW?

Why did GW agree to host a rooftop solar electricity project?
In 2010, GW implemented a comprehensive sustainability strategy that includes a target to be carbon neutral while aiming to generate 10% of energy demand through onsite low-carbon technologies. The university is also committed to providing a test bed, a safe space for learning and inquiry, and opportunities to amplify what we learn and accomplish.

While GW lacks the space to install extensive solar arrays on its urban campuses, the university does its best with the space it has. Consistent with GW’s carbon neutrality target and its commitment to developing, piloting, and demonstrating models for urban sustainability, GW pursued solar photovoltaic panels on multiple rooftops to increase renewable energy on campus and provide an opportunity for innovation.

The partnership with NCS builds on GW’s existing renewable energy purchases and technology on campus. In 2015, the university began to receive half of its electricity from three solar farms in North Carolina through the award-winning Capital Partners Solar Project with Duke Energy Renewables. The Virginia Science and Technology Campus has a small solar photovoltaic array over a walkway dubbed “Solar Walk.” GW also hosts several solar thermal systems that heat water in residence halls on the Foggy Bottom Campus. The university is now expanding its portfolio to include solar photovoltaics.

What is the DOEE Solar For All Grant?
Solar for All, a program of DOEE, was established by the Renewable Portfolio Standard Expansion Amendment Act of 2016 (The Act). The Act intends to expand DC’s solar capacity, to increase the amount of solar generated within the District, and to provide the benefits of locally-generated solar energy to low-to-moderate-income households, small businesses, nonprofits, and seniors. Funded by the Renewable Energy Development Fund (REDF) and administered by DOEE, Solar for All’s specific targets are to provide the benefits of solar electricity to 100,000 low-to-moderate-income households (at or below 80% area median income), and to reduce their energy bills by 50% (based on the 2016 residential rate class average) by 2032. More information about Solar for All is available here.

Where are the solar panels located on GW’s campus? Can the public tour any of the solar panels?
GW assessed every rooftop on its campuses to determine the optimal location for installing a solar system. Building and roof age, roof type, access to direct sun and shading patterns, and building function are a sampling of the criteria taken into consideration. Five locations were identified through this process and the solar photovoltaic panels are installed on the roofs of these buildings:

Funger and Duquès Halls
Charles E. Smith Center
Monroe Hall and Hall of Government
Lisner Auditorium
Media and Public Affairs Building

Due to safety and security precautions, the roofs are not accessible to the general public. However, digital images of the solar system are available on the university’s website.

Can the public monitor how much electricity is generated by the solar electricity system?
The system includes software to monitor its performance and provide information for educational purposes. On GW’s website, the university will share real time electricity generation data as provided by the monitoring software.

What is the size of the solar electricity system?
The solar electricity system is designed to have a nameplate capacity of 497 kWAC (or 579 kWDC). This roughly equates to clean electricity production of 660,000 kWh annually, or the reduced emissions equivalent of taking 100 cars off the road each year it operates.

What are the benefits of the solar electricity project?
The solar electricity project increases renewable energy produced on campus and in D.C., reduces GW’s electricity expenses, and demonstrates a local option for a cleaner energy alternative in the nation’s capital. In addition, since the project is partially funded by the DOEE Solar For All Grant, low-to-moderate-income D.C. residents and local nonprofit organizations will benefit from donations equivalent to 150% of the financial value of the electricity generated by the system. More information on how the NSE project is serving low-to-moderate-income residents as beneficiaries is available here.

How much of GW’s electricity demand is offset by the energy generated from the solar electricity system?
The estimated annual production of the system is 660,000 kWh, which roughly equates to 6% of GW’s electricity demand at the five locations with solar photovoltaic panels installed. The estimated annual output is the equivalent of less than 1% of GW’s total electricity demand.

What is the greenhouse gas emissions reduction resulting from this clean and renewable energy project?
The solar electricity system is estimated to generate roughly 660,000 kWh annually. As a result, approximately 450 metric tons of carbon dioxide equivalent (MTCDE) created by traditional electricity generation will not be emitted into the atmosphere annually. This is the emissions equivalent of taking 100 cars off the road each year.

What is GW’s sustainability strategy and why is sustainability important to GW?
As an institution of higher education in the heart of the nation’s capital, GW has a unique contribution to make to address sustainability challenges. GW takes a comprehensive, strategic approach to sustainability that encompasses its physical footprint and financial resources, as well as academics and research; and seeks to extend the university’s influence beyond GW’s campuses to mitigate risk and seize opportunities for innovations that will benefit the university, society, and the planet.

GW’s Ecosystems Enhancement Strategy maps a route to meet its commitments based on ambitious targets and these seven overarching goals.

GOAL 1 – Strengthen habitat and optimize natural space

GOAL 2 – Promote healthy air and climate

GOAL 3 – Foster clean and abundant fresh water

GOAL 4 – Support sustainable food production systems

GOAL 5 – Optimize waste decomposition and treatment

GOAL 6 – Encourage a connection to the natural environment

GOAL 7 – Develop sustainable investment strategies.

In an effort to enhance its campus, the nation’s capital and the world at large, the university is building a greener campus, providing research and intellectual discourse on policies and technologies for sustainable systems, and equipping students with the skills and knowledge to contribute to a sustainable future.

How does this project align with GW’s commitment to sustainability and what additional sustainability projects have been implemented by GW?
GW has a comprehensive sustainability strategy to enhance ecosystem services for all. Some of the most impressive initiatives happening at GW, including the GroW Community Garden, Sustainable Investment Fund and the ChargedUp design competition, were initiated by students and reflect their ingenuity and commitment. The Eco-Equity Challenge and DC Climathon, are additional programs that enable students to develop their ideas for sustainability on the campus and in the community. In response to student advocacy, in 2020, GW announced full divestment from fossil fuels in its endowment, and pledged to not only accelerate carbon neutrality from 2040 to 2030, but to also address historic emissions since GW’s founding in 1821.