• Fri. Sep 30th, 2022

VietDC.net

Information about Vietnamese in Washington DC area, events and news,

Vietamerica

  • Home
  • Pictures from Private Screening of Vietamerica at Newseum

Pictures from Private Screening of Vietamerica at Newseum

You are invited to view Nhat Hung’s photo album: BUỔI TRÌNH CHIẾU PHIM “VIETNAMERICA” TẠI VIỆN BẢO TÀNG TRUYỀN THÔNG HOA KỲ TỐI 17/10/2015 BUỔI TRÌNH CHIẾU PHIM “VIETNAMERICA” TẠI…